Cast & Crew

Based on the story “Xiao Mei” by Kyla Morris
Screenplay by Kyla Morris and Paul Hackett
Directed by Paul Hackett
Produced by Kyla Morris

Cast

An Chi – Zhang Hao
Sun Qian – Xiao Mei
Zhang Chunhua – Big Boss
Han Ying – Ling Lan
Tuo Yi – Bar Boss
Andie Guo – Li Jiaqu

Zhang’s Friends

Hu Tong Hai
Wang Yi Min
Wang Chun Long
Wang Hao

Karaoke Women

Andie Guo
Wang Yu
Wang Xin

Rick Curnutt

Complete Crew

Paul Hackett – Director
Kyla Morris – Assistant Director
Kyla Morris – Producer
Rick Curnutt – Cinematographer
Ding Mu – Production Manager
Rick Curnutt – Editor
Wang Jun – Lighting Director
Lou Ye – Lighting Assistant
Sun Yang – Sound Recording
J.P. Zhang – Sound Editing
Kan Xu Zhe – Wardrobe
Wang Xin – Makeup
Li Hongyu – Production Assistant
Zhang Jianshi – Production Assistant
Liu Jin Rui – Production Assistant
J.P. Zhang – Composer
Li Shuo Feng – Musician
J.P. Zhang – Musician
Qin Ji Ye – Musician
Ding Mu – Musician
Wen Tao – Female Vocalist
Zhang Jian Yong – Still Photographer
Chen Junxia – Script Translator
Shi Yan – Script Translator
Dong Kun – Script Translator
Kan Xuzhi – Script Translator